martes, 25 de noviembre de 2008

DESCRIPCIÓ:

El museu està dividit en 5 sales i una recepció-tenda.

SALA 1- Restauració reproducció del primer taller mecanitzat per treballar l'alabastre de l'any 1917.

SALA 2- L'evolució de l'alabastre.

SALA 3- Sala de vídeo, mostra el procés que segueix l'alabastre, des de l'extracció de la pedra a la pedrera, fins que se n'obté un objecte de qualitat.

SALA 4- L'alabastre avui.

SALA 5- Sala d'exposicions temporals.

-- Cal destacar que tots els elemsnts decoratius que hi ha al llarc del recurregut,
(plaques de llum,finestres,baranes,llums, etc.) han estat realitzats amb alabastre.

No hay comentarios: